top of page

ELÁLLÁS / PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

 • A Felhasználó a Rendelés leadását követően a Rendelést nem törölheti. Ön a termékekre vagy kiszállítási szolgáltatásokra leadott Rendelését azok megrendelését követően nem vonhatja vissza és nem törölheti. A termék vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó Rendelés leadása előtt gondosan ellenőrizze a választását.

 • Ennek ellenére Önnek fogyasztóként joga van a Kiskereskedelmi Termékeket tartalmazó Rendelésétől való elálláshoz, a Kiskereskedelmi Termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül. Az érintett Rendelésektől való elálláshoz kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a fent megjelölt elállási időn belül, vagy személyesen a kávézóba történő visszatérítéssel. A termékek visszatérítésekor kérjük, hogy mutassa fel a termékhez kapott számlát. Ha a termék visszavételével kapcsolatban veszi fel a kapcsolatot velünk, és a termék hibája, sérülése vagy más hiányossága miatt visszatérítést kér, mi megkérhetjük Önt, hogy küldjön képet a kérdéses termékről a hibák dokumentálása és ellenőrzése céljából. 

 • A Rabbit Hill Kft. a vonatkozó, fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglalt elállási korlátozásokat követi. Bizonyos termékek vonatkozásában a fogyasztó nem állhat el Rendelésétől és a fogyasztó bizonyos termékeket nem téríthet vissza:

  • Élelmiszerek és olyan termékek, amelyek természetüknél fogva nem értékesíthetők tovább, vagy amelyek gyorsan megromlanak

  • Olyan termékek, amelyek jellegüknél fogva elválaszthatatlanok lennének a többi terméktől azok kézhezvétele után

  • Játékok, filmek, szoftverek és egyéb lezárt termékek rendelésétől nem állhat el azután, hogy az ilyen termékek csomagolását megbontották

  • Higiéniai és intim termékek a csomagolás felbontása után

  • Azon termékek, amelyek a Felhasználói előírásainak és utasításainak megfelelően kerültek elkészítésre.

 • Ez azt jelenti, hogy az élelmiszerterméket például nem tudja oly módon visszaküldeni, hogy a vásárlás utáni törvényes elállási jogára hivatkozik. Az ilyen Kiskereskedelmi Termékekre vonatkozó Rendelés nem vonható vissza, nem módosítható, és attól nem lehet elállni miután leadásra került. Kérjük, hogy alaposan vizsgálja meg a kiválasztott terméket Rendelésének leadását megelőzően.

 • A Kiskereskedelmi Termékeket a Rendeléstől való elállást követően a lehető leghamarabb vissza kell küldeni, legkésőbb a visszavonás időpontját követő 14 napon belül. A visszatérített terméknek használatlan állapotban kell lennie, továbbá a terméknek újraértékesíthetőnek kell lennie. A terméket megfelelő védelmet biztosító csomagolással kell ellátni, vagy eredeti csomagolásában kell visszaküldeni, vagy pedig ahhoz hasonló módon kell becsomagolni. Ön nem jogosult teljes összegű visszatérítésre, amennyiben a visszatérített termék bármely módon veszített jellegéből vagy megváltozott.

 • A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 • Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

 • Bizonyos termékek vonatkozásában a fogyasztó nem állhat el Rendelésétől és a fogyasztó bizonyos termékeket nem téríthet vissza, ilyenek például az élelmiszerek és olyan termékek, amelyek természetüknél fogva nem értékesíthetők tovább, vagy amelyek gyorsan megromlanak

 • Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve az eredeti szállítási díjat is.

 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

 • Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

 • Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

bottom of page