top of page

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

a badasscoffee.hu honlap használatához

Adatkezelő: Rabbit Hill Kft. székhely: 1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 26., adószám: 26177911-2-41; cégjegyzékszám:  01 09 306145 e-mail: hello [kukac] rabbithill.hu; telefon: +36-20/513-8155

A badasscoffee.hu-t a Rabbit Hill Kft., későbbiekben Vállalkozás, üzemelteti. A Vállalkozás jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről. Amikor a badasscoffee.hu szolgáltatásait használod, az adatkezelőre (Rabbit Hill Kft.) bízol bizonyos személyes adatokat.

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a megfelelő technikai működés érdekében a felhasználó látogatásának idejének eleje és vége, illetve egyes esetekben - a felhasználó operációs rendszerének, valamint böngészőjének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak a honlapnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett automatikusan rögzítésre kerül. Ezen adatokból a rendszer statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze semminemű személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja aggregált formában. A badasscoffee.hu látogatók számítógépére, követést elősegítő fájt, úgynevezett cookie-t küldhet. A cookie többek között a honlap felhasználókkal való kommunikációjának megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra a badasscoffee.hu csak a holnapon igénybe vett szolgáltatások célbajuttatására használja, illetve remarketing eszközökön keresztül (Google követőkód, Facebook pixel, Instgramm tracker) a Badass Coffee & Donut kávézó szolgáltatásainak népszerűsítésére használja.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a fent említett automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia, vagy a szolgáltatás bármely részébe be kéne jelentkeznie.

Amennyiben a badasscoffee.hu-n szolgáltatást igényelsz vagy veszel igénybe akkor a Rabbit Hill Kft. kezelésébe kerülhet neved, e-mail címed, telefonszámod, bankszámlaszámod (átutalás esetén). Ezek csak a megrendelés és szolgáltatás igénybevételének teljesítése végett kerülnek felhasználásra, azok nem kerülnek további tárolásra és feldolgozásra. 

A badasscoffee.hu a személyes adatokat nem teszi elérhetővé a honlap más látogatói számára.

Az adatkezelés jogalapja

A honlap használatához szükségesen megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A "A kezelt adatok köre" pontban ismertetett személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés céljai

Honlap látogatói adatok - A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak rögzítése és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból aggregáltan történik.

Rendelési igénnyel kapcsolatfelvételi űrlap (Catering) - A Rabbit Hill Kft. kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy a megrendelő catering szolgáltatást igényelhessen, a Rabbit Hill kft. pedig ezen szolgáltatást teljesíthesse számára. A személyes adatokat a Rabbit Hill Kft. semmilyen más célra nem használja és azokat bizalmasan kezeli. 

Ezen adatok aggregált, statisztikai célú felhasználására kerülhet sor. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Amennyiben mégis megadásra kerülnek, azon adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés időtartama 

A session ID-k (melyek hálózati kommunikációs üzenetek teljesítéséhez szükségesek) a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően. Amennyiben Te hozzájárulsz ahhoz, hogy adataidat rendelés teljesítésének céljára használjuk, ezen adatokat addig tároljuk, míg arról Te másként nem rendelkezel vagy a hozzájárulást Te vissza nem vonod.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a Rabbit Hill Kft. adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Az automatikusan generált adatokhoz adatfeldolgozóként a tarhelypark.hu is hozzáfér, amely az Európai Unió területén, Magyarországon, Budapesten tartja fent szervereit.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó olyan célból adta meg személyes adatát. Így rendelések teljesítése esetén a kiszállítást végző cég munkatársai hozzáférhetnek a felhasználó által küldött részleges információhoz és bizonyos személyes adatokhoz (pl: telefonszám).

 

Fizetési szolgáltatónk a Paypal, valamint annak leányvállalata a BrainTree. Bankkártya adataidhoz mi nem férünk hozzá, azok csak a kártyatársaság, elszámoló és fizetési szolgáltató számára, csak a tranzakció lebonyolítása végett hozzáférhetőek. Fizetés biztonságos csatornán történik.

A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén a Rabbit Hill Kft. az egyes hatósági adatkérések esetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, és szükség esetén kikéri az adatvédelmi hatóság illetve jogászának véleményét.

 

Linkek más website-okra

A jelen Weboldal egyéb weboldalakra, illetve közösségi oldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Ha ilyen weboldalakra irányuló linkekre kattintasz, vedd figyelembe, hogy ezen weboldalaknak saját adatvédelmi szabályzataik vannak. Nem vállalunk felelősséget vagy kötelezettséget harmadik személyek weboldalaival, azok tartalmával kapcsolatban. 

A felhasználó/látogató bármikor kérheti a rendelési igénylés során megadott adatok módosítását, a hello@rabbithill.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

 

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Hozzáférés

Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Mindezeket a jogokat csak előzetes azonosítást követően tudjuk Neked biztosítani, ezért kérjük az adatkezeléssel összefüggő kéréseid, nyilatkozataid, panaszaid a Rabbit Hill Kft. valamely elérhetőségén (1037 Budapest Gyógyszergyár utca 26, hello@rabbithill.hu, +36-20-513-8155) jelentsd be. Ezen jogaidnak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságodnak igazolására.

Módosítás és törlés

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ilyes fajta kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, például nem áll rendelési igénye teljesítés alatt. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legfeljebb három héten belül válaszol az adatkezelő. 

Tiltakozás

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén (1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 26), illetve a hello@rabbithill.hu e-mail címen. 

 

Adatok hordozhatósága 

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. 

Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja, személyazonosság ellenőrzése mellett. 

Adatbiztonsági intézkedések 

A személyes adatokat a tarhelypark.hu internetszolgáltató szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerveren tároljuk. A szerver, az Európai Unió területén, Magyarországon, Budapesten található, a 2. pontban megadott aggregált látogatási adatokat azonban a Google Analytics szolgáltatásai közben harmadik országba is továbbíthatja. Más célból a Rabbit Hill Kft. más országba nem továbbítja a felhasználó más (nem látogatási statisztikai célú) adatait.

Jogérvényesítési lehetőségek 

Kérünk Téged, hogy ha úgy érzed, hogy a Rabbit Hill Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogodat, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmed orvosolhassuk. Tájékoztatunk, hogy adatvédelmi igényedet polgári bíróság előtt is érvényesítheted, vagy kérheted az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdésed van, akkor írj a hello@rabbithill.hu e-mail címre. 

A Rabbit Hill Kft. a Te személyes adataid kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben azonban Te személyes adataidnak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretnél tenni, vagy más módon elégedetlen vagy azzal ahogyan az adataid kezeljük, jogodban áll a felügyeleti hatóságnál bármikor panaszt tenni. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

 

Egyéb rendelkezés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát bármikor előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha bizonyos jogszabályi változások azt kötelezővé teszik. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok fent sorolt céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

bottom of page